GRAFEN POLSKA Sp. z o.o. 
ul Kurkowa 14/202
50-210 Wrocław

REGON: 363377120
NIP: 8982216035
KRS: 0000595069

ING Bank Śląski 14 1050 1575 1000 0090 3081 2789
Kapitał zakładowy: 200 000 zł
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej